DRENAJ VE YALITIM SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR. ÇALIŞMALARA HEMEN BAŞLANACAKTIR.

DAİRE BAŞI ÖDENECEK TUTAR: 8.500 TL’DİR.

MEVCUT AİDAT HESABINA PEŞİN VEYA PEŞİN FİYATINA EŞİT 5 TAKSİTTE YATIRILACAKTIR.

SON ÖDEME TARİHİ: 20 MAYIS 2016

 

Hesap Adı: Sarıkent 1 Sitesi yöneticiliği

Ziraat Bankası- Kardelen Şubesi

İban No:TR40 0001 0020 7654 6245 7750 01

 

 

AD SOYAD İLE BLOK VE DAİRE NUMARASI VE AÇIKLAMA MUHAKKAK BELİRTİLMELİDİR.

 

DRENAJ VE ISI YALITIMI BİLGİLENDİRME TUTANAĞI

 

  1. ay boyunca yürütülen çalışmalar doğrultusunda özetle;
 • Her bloktan 2-3 kişinin katılımıyla toplam 13 kişilik Drenaj ve ısı yalıtımı teknik ve denetleme kurulu oluşturulmuştur. Tüm sürece ilgili kişiler sürekli olarak davet edilmiştir. İlgili kişilerin büyük bir bölümü toplantılara iştirak etmiştir.
 • ( İlgili liste panolarda ilan edilmiştir)
 • 14 firmadan teklifler alınarak değerlendirilmiş, tekliflerdeki ciddi fiyat farklıları nedeniyle danışman önerisi doğrultusunda kesin olmayan ölçüler ile standart bir excel teklif isteme formatı oluşturulmuştur.
 • 14 firmadan dosyası ciddi bulunan, referansları ve iş bitirmeleri olumlu görülen, teminat mektubu verebilecek 8 firmadan hazırlanan standart excel tablosu doğrultusunda tekrar teklif istenmiştir.
 • Tekrar teklif istenen 8 firmadan 4 tanesi dönüş yaparak teklif vermiştir.
 • En uygun teklifi veren 3 firma belirlenerek dosyalarında belirtikleri referanslar ve iş bitirmeler teknik heyetçe iş bölümü yapılarak bizzat yerinde görülmüş ve site yöneticileri ile bizzat görüşülmüştür.
 • Tüm bu görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda en ciddi görülen 2 firma ile son kez teklif isteme aşamasına gelinmiştir.
 • Kapalı zarf usulü alınan teklifler teknik ve denetleme kurulunun huzurunda açılarak en uygun teklifi veren Teta Yapı ve Müh. firmasına yapılacak iş ihale edilerek sözleşme imzalanmıştır.Isı yalıtımı ve Drenaj işlemleri için daire başına düşen bedel 8.500.-TL olarak belirlenmiştir. Kredi çekecek site sakinleri için Bankalardan özel teklifler istenmiş ve özel bir anlaşma yapılması halinde ayrıca duyuru yapılabilecektir.Dileyen site sakinlerimiz ilgili tutarı peşin veya eşit 5 taksitte ( Aylık 1.700.-TL) ödeyebileceği gibi, özel anlaşma yapılırsa ilgili bankadan veya daha uygun oran bulabileceklerini düşündükleri başka bir bankadan kredi çekmek suretiyle belirlenen hesap numarasına ad soyad ile blok ve daire numarasını da belirtmek suretiyle en geç 20 Mayıs 2016 tarihine kadar yatırmak mecburiyetindedir.  Kredi çekeceklerin, peşin veya 5 eşit taksitte ödeyeceklerin ödemeyi en geç 20 Mayıs 2016 tarihine kadar ödemesi kesinlikle gerekmektedir. ( 5 taksite eşit ödeyecekler her ay bu süre doğrultusunda ilgili tutarları geciktirmeden ödemesi gerekmektedir.)    İlgili tutarlar mevcut aidat hesaplarına yatırılacak olup banka bilgisi aşağıda yine verilmiştir.Hesap Adı: Sarıkent 1 Sitesi yöneticiliği İban No: TR40 0001 0020 7654 6245 7750 01Gerek peşin veya taksit ödemeleri gerekse kredi çekilecek bankadan yapılacak ödemelerde Ad soyad ile blok ve daire numarası ve açıklama muhakkak belirtilmelidir.
 •  
 •  
 • Türkiye Ziraat Bankası- Kardelen Şubesi
 •  
 • Daire başı yatırılacak tutar: 8.500.- TL
 • Büyük bir külfet altına giren site yönetiminin firmaya yapacağı ödemelerde aksama olmaması adına ödemelerin en geç 20 Mayıs 2016 tarihine kadar yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda yaşanacak aksamalar için Hukuki yollara başvurmak konusunda hiçbir tereddüt gösterilmeyecektir.
 • Söz konusu peşin, taksit ödemelerinin veya kredi işlemlerinin belirtilen tarihe kadar yapılmaması durumunda anlaşma yapılan avukat aracılığı ile yasal yollara gidilecektir.
 •  
 •  
 •  
 •