Sitemizde görev yapan temizlik firmasından şikayetlerin artması nedeniyle kat malikleri genel kurulunda alınan karar gereği kapıcılık sistemine geçiş için gerekli araştırmalar yürütülmektedir. bu noktada mevcut kiracılarımıza 1 Nisan 2016 tarihine kadar ilgili daireleri boşlatmalrı yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. kademeli olarak bu tarihe kadar kapıcılık sistemine geçilmesi ön görülmektedir.